Başlangıç » Ərəb dili » 3 köksamitli (düzgün) fellərin keçmiş, indiki-gələcək formaları

3 köksamitli (düzgün) fellərin keçmiş, indiki-gələcək formaları

reklam