Başlangıç » Buraxılış işi » Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası (Calal Nağıyev)

Neft və lay suyunda ionların və radionuklidlərin təyini və sorbsiyası (Calal Nağıyev)

reklam